Ads Top

Lazada Philippines

Liberated isa ito sa mga salitang madalas mabanggit lalong lalo na sa mga babaeng palaban at walang takot na ipinahahayag ang kanilang nararamdaman. Ngunit para sa ilan kakabit din ang salitang ito ang pangungutiya at panghuhusga lalo na sa mga kababaihan. Ito ang naranasan ni Chantal. Isang babaeng hinusgahan ngunit patuloy na lumaban.

DISCLAIMER: Contributed articles does not reflect the view of NewspaperPH.com. This website cannot guarantee the legitimacy of some of the information contributed to us. You may do additional research if you find some information doubtful.

No comments: