Ads Top

Lazada Philippines

Dahil sa binabalewala ng karaniwang mga Pinoy ang kahalagahan ng regular na pagbisita sa dentista, marami sa atin ang pinahihirapan ng bulok na ngipin. Ang normal na bilang ng ngipin ng isang tao ay nasa 32. Bawat isang ngipin ay may mahalagang gampanin sa maayos na pagnguya. Isa rin sa makakatulong sa pag-aalaga ng ngipin ay ang paglalagay ng fluoride solutions. Pangalagaang mabuti ang iyong ngipin. May mga pag-aaral na nagsasabi na ang pinakamabisang pagsisipilyo ay dalawang beses, isa sa umaga at isa sa gabi.

DISCLAIMER: Contributed articles does not reflect the view of NewspaperPH.com. This website cannot guarantee the legitimacy of some of the information contributed to us. You may do additional research if you find some information doubtful.

No comments: