Ads Top

Lazada Philippines

Gaano Ba dapat kayo kadalas Makipagtalik Ayon sa inyong Edad? Alamin na dito.

Ang pagtatalik ay hindi lang nagdadala sa atin ng kakaibang sensasyon, nagdudulot din ito ng benepisyo sa ating katawan at kalusugan. Ang ilan sa mga benepisyo na naidudulot nito sa atin ay ang pagpapababa ng presyon ng ating dugo, nagpapaganda at nagpapasarap ng ating tulog, nakakatanggal ng stress at pangangamba. Nakakatulong din ito sa pagpapatibay ng relayson ng mga mag-asawa. Ngunit ayon sa pag-aaral, nakadepende pala sa edad natin kung ilang beses tayo dapat makikipagtalik.Narito ang ideya kung kelan o ilang beses tayo dapat makipagtalik base sa ating edad.

1. 18- 21 taong gulang.

Ang mga taong may edad 18 hanggang 29 ay dapat makipagtalik ng madalas o 112 beses sa loob ng isang taon o dalawang beses sa loob ng isang lingo.

2. 30 - 39 taong gulang,

Ang mga taong may edad 30 hanggang 39 ay dapat makipagtalik ng 86 beses sa loob ng isang taon o pitong beses sa loob ng isang buwan. Sa ganitong edad nakakaranas ang isang tao ng pagbabago sa kanyang buhay pag-ibig, pamilya at trabaho ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito ang gana nila sa pakikipagtalik ay lalong lumalakas.


3. 40 taong gulang.

Ayon sa kasabihang “Life begins at 40” o “Ang buhay ng tao ay magsisimula palang pagtungtung nito sa edad na 40”. Ito ay madalas nating marinig lalo na kapag nalaman nila ang edad ng isang tao ay 40 na, iniisip nila na may mga bagay na ang taong ito na hindi na kayang gawin ngunit ang hindi nila alam, hindi pa din nagbabago ang hilig nila sa pakikipagtalik. Ang mga taong may edad 40 hanggang 49 ay dapat makipagtalik ng 69 beses sa loob ng isang taon o 5 beses sa loob ng isang buwan.

4. 50 taong gulang.

Madami ang nagsasabi na kapag ang tao ay umabot sa edad na 50, unti unti ng nawawala ang pagnanasa nito sa pakikipagtalik ngunit sila ay nagkakamali. Ang mga taong may edad 50 pataas ay mas nagkakaroon ng mas maayos at mas magandang pakikipagtalik dahil mas madami na ang oras nila o hawak na nila ang oras nila at kaya nila itong ilaan para sa kanilang minamahal. Hindi man binanggit kung ilang beses sila dapat makipagtalik, karamihan sa mga taong may edad 50 ay mas aktibo ang buhay sekswal nila kaysa sa mga taong may edad 40.

Kung ang dami ng beses ng pakikipagtalik nyo ay wala sa mga nabanggit, ito ay isang uri lang ng pagtatanong sa mga tao sa paligid. Kung sa tingin mo naman pagkatapos mong basahin ang mga nabanggit na edad at beses ng pakikipagtalik ay may dapat kayong baguhin sa buhay sekswal nyong mag-asawa, huwag magatubiling kausapin sya tungkol dito.


No comments: