Ads Top

Lazada Philippines

Babala! Narito ang Pitong Sinyales na Mayroon ka ng Brain Tumor.

Isa sa pinaka importanteng bahagi ng ating katawan ang ating utak. Ito ang kumukontrol ng ating katawan at responsable din ito sa mga pakiramdam at pagdesisyon na nararanasan at nagyayari sa atin araw-araw. Isa sa mga importanteng gawain nito ay ang pag kontrol ng puso , pag-iisip at ang pag galaw ng buong katawan. Ang utak ay napapaloob sa tinatawag na bungo, kung saan ito ay protektado laban sa mga trauma o disgrasya na natatamo sa matitigas na bagay sa panahon ng hindi inaasahang sitwasyon.Kasama ang mga bahagi ng mga ugat, tatlong membranes (meninges) at espesyal na tubig na parte ng utak ang kailangan proteksiyonan ng bungo. Samantala, may tatlo pang parte ang utak ito ang cerebrum, cerebellum at stem. Sa bahagi ng cerebrum ang kumokontrol sa emosyon ng tao, pagsalita, pagalaw, pakiramdam,at pagtingin. 

Ang cerebellum naman ay nasa likurang bahagi ng cerebrum kung saan responsable sa pagbalanse at koordinasyon ng buong katawan. Ang stem naman ay nakakabit sa bahagi ng cerebellum papuntang spinal cord at importante naman ito sa pagtibok ng ating puso at paghinga araw araw.

Marahil sa kasalukuyang panahon, alam naman natin na ang kanser ang isa sa nagungunang sakit na nakakamatay sa buong mundo. Masasbi din ang kanser ay isang abnormal na paglaki at aktibidad ng mga cells na nakakapahamak sa katawan. Puwede din itong kumalat sa buong katawan ng paunti-unti at masasabing makakapahamak sa kalusugan at maaring ikamatay ng tao.


Ganito ang nagyayari sa mga kondisyon ng kanser sa utak. Sa unang lagay ang orihinal na kanser cells ay galing sa ibang parte ng katawan at makakapunta lamang ito sa utak kapag kumalat na sa buong katawan ang kanser. Sa isang banda, may mga pangayari din na ang kanser ay nagsisimula sa utak tulad na lamang ng brain tumor.

Ang sintomas ng brain tumor ay naka depende sa lokasyon, uri ng cells at sukat nito. Narito ang mga palatandaan o sintomas ng kanser sa utak.

1. Pananakit ng ulo.

Ang sobra at parating pananakit ng ulo ay isang palatandaan ng kanser. Mas matindi din ito tuwing umaga na ang ibig sabihin ay mayroong namumuo o lumalaking kanser sa parte ng ulo.


2. Panlalabo at paninilim ng paningin.

Sa araw araw na gawain ng tao, tiyak na maapektuhan gawain nito. Sapagkat ang mararanasan nito ang panlalabo at pag dilim ng paningin. Dahilan nito ay ang paglaki ng tumor sa utak, naiipit ang mga ugat at hindi na makadaloy ang mga elektrikal na enerhiya nito patungo sa patutunguhan nito.

3. Konbulsiyon.

Ang konbulsiyon ay isang abnormal na aktibidad ng enerhiya, na siyang may malakas na panginginig ng isang tao. May pamumutla, pagbaliktad ng katawan, daliri at kamay, hindi makontrol na pag galaw ang mailalarawan sa tuwing umaatake ito.

4. Pagduduwal at pagsususka.

Ang karanasan ng pagduduwal at pagsusuka ay isang indikasyon ng brain tumor. Ang utak kasi ang may kontrol sa ating mosyon at pagbalanse. Sa pag ipit ng tumor sa utak ay nakakdulot ng pagsusuka ng tao, na akalaing parang nasa byahe ang mga ito. Madalas mangyari ang karanasang ito tuwing umaga.


5. Hindi Normal na pag isip.

Dahil sa sakit na nararamdaman at pressure na ginagawa ng kanser sa utak. Ang mga taong may kanser sa utak ay hindi nakakapag koncentrate ng maigi, mahina sa memorya at ang kapasidad sa pag-isip ng mga bagay.

6. Pamamanhid ng mga parte ng katawan.

Maaring hindi makaramdam ang taong may kanser. Nakakaranas din ito ng pulikat sa mga parte ng katawan.

7. Pagkawala ng balanse.

Nahihirapan sa pag balanse ang isang taong may kanser sa utak. Maari ding hindi nya maituro o maigalaw ng normal ang mga kamay, na animong mali ang naituturong parte ng katawan tulad na lamng ng pagturo ng mata imbes na ang ituro ay ilong. Dahil ito sa pagipit ng abnormal o lumalaking cells sa cerebellum.


No comments: